Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen.

  • Voorzitter:                               Ton Steenbakkers
  • Secretaris:                                Annie Berkers
  • Penningmeester:                     Willem van Nosterum
  • Lid namens de molenaars:      Willem Boender
  • Lid:                                              Johan Hoekstra

“EEN STILLE MOLEN MAALT GEEN MEEL”