Doelstelling

Ons hoofddoel is het behoud van de Geldrop-Mierlo’s korenbeltmolen ’t Nupke en De Standerd Molen, zodat deze molens een functie kunnen behouden als cultuur-historisch erfgoed. Verder willen we alles doen wat hiermee verband houdt of er goed voor is.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen door onder meer het aanvragen van subsidies en het werven van donaties. Ook is het onze taak om te zorgen voor het behoud en de verbetering van de molenbiotoop (geen hoge bebouwingen of beplantingen nabij de molens).

De stichting onderneemt en bevordert activiteiten welke ten goede komen aan de doelstelling, zoals bijvoorbeeld het openstellen van de molens voor derden, en de molens regelmatig in bedrijf te stellen door de “Vrijwillige Molenaar” (het beheer van het maalproces).

Ze onderhouden contacten met andere instanties met gelijke doelstelling en met alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

“WERKEN ALS EEN MOLENPAARD”