Toekomstvisie

De stichting hoopt natuurlijk om de beoogde doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De molens zijn tot nu toe SOBER maar DOELMATIG onderhouden. Dit kon moeilijk anders aangezien de subsidies die de gemeente voor de molens kon regelen niet verder gingen dan de helft van het hiervoor benodigde bedrag. De andere helft moest door de gemeente zelf opgehoest worden. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud aan de molens van onderdelen die niet helemaal noodzakelijk voor het draaien van de molen waren, bijvoorbeeld een door onkruid overwoekerde gemetselde trap die toch niet meer gebruikt wordt. Daarnaast zijn er problemen met de molens die moeilijk zijn om helemaal op te lossen, bijvoorbeeld de eeuwigdurende strijd tegen houtborende insecten.

Willen we dit verbeteren, dan is er meer geld nodig of ………… meer handige handjes.

Om aan meer geld te komen zullen we moeten proberen meer subsidies aan te boren. Een andere manier hiervoor is om te zorgen voor goede concurrerende prijsoffertes voor reparaties. Veel werk aan de molen is heel specifiek werk wat alleen door een molenbouwer uitgevoerd kan worden. Voor normale bouwkundige zaken willen we ook plaatselijke bedrijven benaderen.

Een andere manier om geld te sparen kan door meer mensen bij activiteiten in- en rond de molens te betrekken. We willen bij elke molen graag een vaste groep van vrienden organiseren. Het hoeven niet allemaal hardwerkende vaklui te zijn, maar wat technische mensen zouden ons prima kunnen helpen om de molens in stand te houden. Hoe dit precies vorm gaat krijgen moet nog ontwikkeld worden.

 

“DE MOLEN NAAR DE WIND KEREN”